Skisse av en nettege (Tingidae): Acalypta carinata (Panzer), 2,5 mm lang, etter Greve (1985).