Figur 1. Aspirator med utskiftbart samleglass. Bomull holder insektene på plass i samleglasset (sentrifugerør) både under bruk og når glassrøret skiftes. Ved bytte av samleglass tas korken med innsugningsrøret (til venstre) av. Pilene indikerer luftstrømmens retning under suging.