Figur 1. Nymfe av døgnfluen Baetis rhodani, den mest utbredte døgnfluen i norske elver.