Figur. 5. Eksempel på ferdig preparat som viser genitalorganene og bakkroppen plassert under dekkglasset. Dessuten forslag til etikettering. Artsnavnet kan skrives på undersiden.