Figur. 4. Skjema over ♀-genitalienes plassering i bakkroppen. Pilen angir hvor bakkroppsveggen skal klippes.