Figur 1. Ulike håvtyper som kan hjemmelages. A. Lufthåv. Ståltråden låses til skaftet enten med surring av en tråd/isolasjonsbånd eller ved et rør som skyves inn over festet. B. Slag- og vannhåv. C. Håvposen syes sammen av to slike deler. De angitte mål passer til en håvring med 40 cm i diameter.