Figur 3. Kaliluten kan lett støtkoke. Dette unngås lettere dersom flammen berører glasset litt på siden (ikke rett under bunnen!). Glasset bør beveges litt gjennom flammen, så ikke varmen blir konsentrert på ett enkelt punkt. Dessuten bør man for sikkerhets skyld holde en kork e.l. foran munningen på røret. NB: ikke helt tett!