Figur 3. Del av klekkekasse med en enkel uttrekksruse av reagensrÝr. A er en tapestrimmel.