Figur 1. «Lakenmetoden». Her kan dyrene både plukkes fra lakenet og håves i lyset.