Enkelte fluer har et uvanlig utseende. Lusfluer (Hippoboscidae) suger blod av pattedyr og fugler.