Figur 4. Sett store og mellomstore insekter til tørk på en isoporplate på denne måten.