Figur 1. «Mindre» biller limes opp på små papplater. Dyr av visse slekter som kun artsbestemmes på grunnlag av undersidens karakterer, kan det være en fordel å feste på tvers av små papp-trekanter.