Figur 2. Skjematisk tegning av sommerfuglgenitalier. Til venstre hannens genitalier (°verst sett undenfra, nederst sett fra siden). Til h°yre hunnens genitalier (etter Tuxen 1956).