Figur 1. Spennbrett og skjema for preparering av sommerfugl.