Figur 2. Når dyret eller papp-platen det er opplimt på, er nålet, settes nålen ned i hullet på øverste trinn på denne spesialtreklossen. Objektet blir da skjøvet oppover på nålen, og får riktig høyde (2/3 opp på nålen). Etiketten(e) får på samme måte sin(e) bestemte høyde(r). Altså lite arbeid for å få en penere samling (for de som har sansen for det)