Lamia textor (Ýverst) og vanlig furubukk (Monochamus sutor) (nederst, etter Danmarks Fauna).