Nr.

O.fam.

Publ.

Publ.+

Trolig
Referanser/Kommentarer
Fam.

upubl.

224

Orden Thysanoptera - Trips

90

96

120

Olsen & Solem 1982, Olsen 1987, Selnes 1988 - AOL

225

U. orden Terebrantia

226

Aeolothripoidea

227

Aeolothripidae

7

7

228

Thripoidea

229

Thripidae

60

61

230

U. orden Tubulifera

231

Phlaeothripidae

23

28

232

Orden Megaloptera - Mudderfluer

5

5

5

Greve 1987c, 1989 - LGR

233

Sialoidea

234

Sialidae

5

5

5

235

Orden Raphidioptera - Kamelhalsfluer

3

3

4

Greve 1987c - LGR

236

Raphidioidea

237

Raphidiidae

3

3

3

238

Inocellidae

0

0

1

239

Orden Planipennia - Nettvinger

55

55

57

Greve 1987c - LGR

240

Coniopterygoidea

241

Coniopterygidae - Middløver

9

9

9

242

Osmyloidea

243

Osmylidae

0

0

1

(S, bla. Bohuslän, ikke N)

244

Sisyridae - Svampefluer

2

2

2

245

Hemerobioidea

246

Hemerobiidae - Bladlusløver

28

28

29

247

Chrysopidae - Gulløyer

14

14

14

248

Myrmeleontoidea

249

Myrmeleontidae - Maurløver

2

2

2

 
Artsantall hjem / Species numbers home