Ordener, oversikt / Orders, overview

Norges insektordener med antall kjente insekter angitt av Bakke (1961) og Hofsvang (1982). "1999" representerer sammendrag fra kolonnen "Publ. + upubl." i familieoversiktener, og "Trolig" sammendrag fra kolonnen "Trolig" i samme.

The norwegian insect orders with the number of registerred species given by Bakke (1961) and Hofsvang (1982). "1999" represents a summary of the column "Publ. + unpubl." in the family lists, "Trolig" (= Probably) a summary of the column "Trolig" in the same appendix.

Orden

Publ.

1999

Trolig
Børstehaler - Thysanura

5

5

5

Tohaler - Diplura

2

2

3

Proturer - Protura

2

2

2

Spretthaler - Collembola

280

283

300

Døgnfluer - Ephemeroptera

45

44

46

Øyenstikkere - Odonata

45

45

45

Steinfluer - Plecoptera

35

35

35

Rettvinger - Orthoptera

28

28

31

Saksedyr - Dermaptera

3

3

3

Kakerlakker - Dictyoptera

7

7

7

Støvlus - Psocoptera

17

51

57

Pels- og fjærlus - Mallophaga

26

226

500

Ekte lus -Anoplura

15

20

25

Nebbmunner - Hemiptera

1087

1159

1320

Trips - Thysanoptera

90

96

120

Mudderfluer - Megaloptera

5

5

5

Kamelhalsfluer - Raphidoptera

3

3

4

Nettvinger - Planipennia

55

55

57

Biller - Coleoptera

3293

3375

3800

Strepsipterer -Strepsiptera

3

6

7

Skorpionfluer - Mecoptera

5

5

5

Lopper - Siphonaptera

51

54

60

Tovinger - Diptera

2749

4115

6050

Sommerfugler - Lepidoptera

2092

2092

2400

Vårfluer - Trichoptera

191

191

200

Årevinger - Hymenoptera

1272

2959

8158

-------------------------------------------------------------

---------

----------

----------

Sum norske arter

11406

14866

23245

=====

======

======

Artsantall hjem / Species numbers home