Forside
Om NEF
Lokallagene
Program
Medlemskap
Insekter som hobby
Tidsskrifter
Salgsliste
NEFs Bøker
Forhandlere
Diverse
Insektbilder
Lenker
English page
Norsk entomologisk forening
v/Lars Ove Hansen
Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Postboks 1172 Blindern
0318 Oslo

post@entomologi.no
Sist oppdatert:
--.--.----
Norsk entomologisk forening

ENTOMOLOGIENS HISTORIE I NORGE

Kap. 1. Entomologiens opprinnelse i verden

Kap. 2. De første entomologene i Norge

HISTORIEN OM NORSK ENTOMOLOGISK FORENING

Kap. 3. Historien om Norsk entomologisk forening. Del 1. 1904 - 1946

Kap. 4. Norsk entomologisk forenings stiftere og første nøkkelpersoner

Kap. 5. Historien om Norsk entomologisk forening. Del 2. 1946 - 1977

Kap. 6. Intervjuer med eldre, norske entomologer

Kap. 7. Historien om Norsk entomologisk forening. Del 3. 1977 - 2003

Kap. 8. Foreningens medlemmer

Kap. 9. Lokalavdelinger, pinseekskursjoner og norske entomologmøter

Kap. 10. Vern av insekter

Kap. 11. Tidsskrifter og serier

Kap. 12. Nordiske entomologmøter

ENTOMOLOGI VED MUSEER, UNIVERSITETER OG NLH

Kap. 13. Universitetet i Oslo

Kap. 14. Bergens Museum og Universitetet i Bergen

Kap. 15. Fra DKNVS til NTNU i Trondheim

Kap. 16. Tromsø museum og Universitetet i Tromsø

Kap. 17. Stavanger museum

Kap. 18. Norges landbrukshøgskole

ENTOMOLOGI VED FORSKNINGSINSTITUSJONER .

Kap. 19. Planteforsk, Plantevernet

Kap. 20. NISK - Skogforsk

Kap. 21. Nasjonalt folkehelseinstitutt

Kap. 22. NINA - Norsk institutt for naturforskning