Forside
Om NEF
Lokallagene
Program
Medlemskap
Insekter som hobby
Tidsskrifter
Salgsliste
NEFs Bøker
Forhandlere
Diverse
Insektbilder
Lenker
English page
Norsk entomologisk forening
Postboks 386
4002 Stavanger
Sist oppdatert:
26.04.2017
Norsk entomologisk forening
NYHETER

UTLYSNING:
MIDLER TIL KARTLEGGING 2017!

Skal du besøke lite undersøkte områder i sommer? Eller ønsker du å lete etter lite undersøkte grupper eller rødlistede arter? SABIMA lyser ut midler til kartleggingsaktiviteter blant NEFs medlemmer! Midlene kan gå til å dekke reise og utstyr .

Les mer om betingelser og hvilke prosjekter det kan søkes støtte til her >>>

Søknadsfrist: innen 1. april 2016

Postet 08.02.2017


Velkommen til NEFs årsmøte

Årsmøte 2017

Innbydelse og program
Årsmelding 2016
Regnskap 2016

Postet 26.01.2017
Endret 18.02.2017


Velkommen til NEFs sommertreff i Luster i Sogn 23.-25. juni 2017

Sommertreff 2017

NEFs sommersamling 2017 er lagt til Fortunsdalen i Luster kommune helt innerst i Sognefjorden. Her finnes store områder med gammel edelløvskog, men også naturbeitemarker, rasmarker og vassdragsnatur omkranset av høye fjell. Sogn og Fjordane er generelt lite undersøkt og Fortunsdalen med sitt varme klima og variert er natur kan by på mange spennende oppdagelser.

Bergen insektklubb har gleden av å arrangere NEFs sommersamling i 2017. Vi skal holde til på idylliske Nes gard i Høyheimsvik. Alle måltider er inkludert. Maks 30 deltakere! Se invitasjonen for detaljer.

Når: 23.-25. juni 2017
Hvor: Høyheimsvik, Luster kommune, Sogn og Fjordane
Pris (hytte): kr. 500,-.
Pris (eget telt): kr. 250,-
Påmeldingsfrist: 1. mars 2017
Påmelding til: Helene Lind Jensen

NB. Sommersamlingen er fulltegnet! Det er likevel mulig å sette seg på venteliste i tilfelle avbud.

Se hele invitasjonen.

Postet 20.01.2017
Endret 15.02.2017


Årsmøte i Bergen insektklubb

Bergen insektklubb kaller inn sine medlemmer til årsmøte.

Dagsorden:

  • Foredrag: Småkryp under juletræ v/ Bjarte Jordal
  • Godkjenning av innkalling og saksliste
  • Valg av møteleder
  • Valg av styre
  • Godkjenning av vedtekter
  • Ekskursjon til Luster i juni
  • Eventuelt/innspill. Hva ønsker medlemmene?

Når: 18. januar 2017 kl. 18:00
Hvor: Lunsjrommet, De naturhistoriske samlinger, Realfagsbygget (samme sted som tidligere møter)

Se invitasjonen...

Postet 13.01.2017


BIO-konferansen 2016
BIO-konferansen 2016
I november arrangerer SABIMA og Norsk biologforening storstilt konferanse med tema: naturens goder - økosystemtjenester. Mange kjente biologer, forskere, journalister og flere kommer for å snakke om naturens undere.

Når: 4. november 2016
Hvor: Hotel Bristol i Oslo
Påmeldingsfrist: 15. september 2016

Se hele invitasjonen...

Postet 14.09.2016


UTLYSNING:
MIDLER TIL KARTLEGGING 2016!

Skal du besøke lite undersøkte områder i sommer? Eller ønsker du å lete etter lite undersøkte grupper eller rødlistede arter? SABIMA lyser ut midler til kartleggingsaktiviteter blant NEFs medlemmer! Midlene kan gå til å dekke blant annet reise, utstyr og gjennomføring av mindre fagsamlinger.

Les mer om betingelser og hvilke prosjekter det kan søkes støtte til her >>>

Søknadsfrist: 4. mai 2016

Postet 22.04.2016


Velkommen til
NEFs sommertreff:
Kittilbu, Vestre Gausdal
24-26 juni 2016

Kittilbu

NEFs sommersamling er denne gangen lagt til Kittilbu i Vestre Gausdal, Oppland. Tidligere var dette inngangen til Ormtjernkampen Nasjonalpark som var kjent som Norges minste nasjonalpark. I 2011 ble denne en del av Langsua nasjonalpark. Her finner du lavfjellsnatur med gammel barskog, frodige bjørkelier, rasmarksområder og store vidder med myrer og våtmark. Treffet denne gangen er et samarbeid med Randsfjordmuseene der Kittilbu utmarksmuseum inngår.

Påmeldingsfrist: 1. mai 2016
Pris: kr. 300,-
Påmelding til Kristoffer Bøhn

Mer info om samlingen >>>

Postet 15.04.2016


Kurs i fotografering og bestemmelse av blomsterfluer 21.-22. mai

Chrysotoxum vernale Junivepseblomsterflue (Chrysotoxum vernale). En hann på Flekkerøya 9/7-2012. EN på rødlista. Foto: Frank Arild Strømmen

Blomsterfluer er spektakulære insekter og interessen for dem er økende.

Etter at Nationalnyckeln kom med to bind i 2011 finnes det også meget god og lett tilgjengelig bestemmelseslitteratur. Vil du lære mere om denne artsgruppen? Da kan du melde deg på vår kurshelg 21.-22. mai 2016. Kurset vil bli holdt på Flekkerøya i Kristiansand og kursholder er Tore R. Nielsen, en av Norges fremste eksperter på blomsterfluer, og med seg har han Frank A. Strømmen som har dokumentert 167 av Norges ca. 340 blomsterfluearter på Flekkerøya.

Arrangør er NEF og SABIMA. Påmelding til Kristoffer Bøhn innen 1. mai.

Kurset er gratis, men antall plasser er begrenset.

Postet 01.04.2016


Norges øyenstikkere på nett

Artsdatabanken lanserer nå en presentasjon av norske øyenstikkere på nett. Presentasjonen inneholder fyldige og rikt illustrerte faktaark over alle våre 50 arter av øyenstikkere, samt noen ekstra.

sommerfuglatlas

Presentasjonen er utarbeidet av Naturhistorisk museum (NHM), Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO). Les mer >>>.

Postet 12.10.2015

Distribution Atlas
of European Butterflies and Skippers

Kommer i september: et oppdatert utbredelsesatlas over europeiske dagsommerfugler

sommerfuglatlas

Les mer og bestill >>>.

Postet 20.07.2015

Innsamlingstillatelse for fredede arter

Apollosommerfugl. Foto: Christian SteepVi trenger dokumentasjon om fredede og prioriterte arter!

 

Klippeblåvinge, elvesandjeger og eremitt har status som prioriterte arter etter Naturmangfoldloven. I tillegg er et lite antall øyenstikkere, dagsommerfugler og biller fredet i Norge. Det er behov for bedre kunnskap om disse artenes forekomst, og det er derfor mulig å søke om tillatelse til fangst og innsamling. En tillatelse vil enten gi mulighet for å fange inn en art for å dokumentere en forekomst, eller å samle inn inntil to eksemplarer fra nye lokaliteter eller fra lokaliteter hvor de ikke er dokumentert på minst 10 år. Ett av eksemplarene som samles inn skal innlemmes i en av de nasjonale vitenskapelige samlingene

Miljødirektoratet har forlenget fangst- og innsamlingstillatelsen for fredede og prioriterte arter fram til og med 2019. Tillatelsen forvaltes av kartleggingskoordinator Kristoffer Bøhn i SABIMA, og om du har seriøse planer om å lete etter en eller flere av de aktuelle artene, kan du sende en søknad til ham på e-post. I søknaden må det spesifiseres hvilke arter du ønsker dispensasjon for, i hvilke områder og hvorfor.

Du kan lese hele tillatelsen i Miljøvedtaksregisteret

Postet 03.06.2015

UTLYSNING:
MIDLER TIL KARTLEGGING 2015!
Kartlegging
Skal du besøke lite undersøkte områder i sommer? Eller ønsker du å lete etter lite undersøkte grupper eller rødlistede arter? SABIMA lyser ut midler til kartleggingsaktiviteter blant NEFs medlemmer! Midlene skal gå til å dekke direkte utgifter (f.eks. utstyr) og reiseutgifter.

Les mer om betingelser og hvilke prosjekter det kan søkes støtte til her >>>

Søknadsfrist: 15. mai 2015
(Obs! Endret frist!)

Postet 22.04.2015


Innsamling av insekter i utlandet

Koffert

Stadig flere land innfører restriksjoner på innsamling av insekter. Regelverkene er ofte uoversiktlige, og for mange land må man begynne søknadsprosessen i svært god tid for å få de nødvendige papirene i tide.

Amerikaneren Chris Grinter har laget en oversikt over regelverkene for de ulike landene i verden. Nettsiden hans, The Sceptical Moth, er en svært nyttig ressurs for entomologer som skal ut å reise.

Postet 22.11.2013


Insektene inntar Facebook

Det finnes nå en egen facebook-gruppe med navn Norsk entomologisk forening. Gruppa er åpen for både medlemmer og fans av NEF. Under arrangementer finnes det info om medlemsmøter og turer. Medlemmene av gruppa kan legge ut bilder, informasjon og lenker som har med insekter å gjøre. Gruppa gir også mulighet til å komme i kontakt med andre insektinteresserte facebookere.

Nytt forum for edderkoppfantaster

Edderkoppkroken har startet et nytt forum for edderkoppinteresserte. Forumet er et samlingssted for edderkoppfantaster og en kilde til artikler og historier om edderkopper. Besøk forumet >>>.
KOMMENDE ARRANGEMENTER

Søndag 30. april 2017 kl. 10.00 - 14.00:
Vårekskursjon og biehotellbygging ved Lilløyplassen naturhus.

NEF-arrangementet begynner klokken 10:00 med en vårekskursjon i nærområdet rundt Naturhuset på Lilløyplassen, der vi ser litt på bier, vårblomster, skjoldlus, galler og miner. Klokken 12:00 blir det workshop i samkjøring med Våtmarkssenteret på Lilløyplassen der vi bygger ferdig biehotellet som ble påbegynt i 2016. Det er bare halvferdig så det er fortsatt mye å gjøre på hotellet. Turledere blir Trude Magnussen, Jon Peder Lindemann, Ranjeni Sivasubramaniam og Lars Ove Hansen.

Lørdag 27. - søndag 28. mai 2017:
Nybegynnerkurs i tovinger i Drøbak.

Velkommen til artskurs i tovinger. Kurset vil gi innføring i ordenen tovinger, presentere ulike familier og bruke mye tid på bestemmelse sammen med eksperter. Vi vil dra ut i nærmiljøet og samle eget materiale, og få innføring i hvordan preparere og etikettere det vi har samlet inn. Kurset egner seg godt for nybegynnere eller medlemmer som vil lære mer om en gruppe de ikke tidligere har jobbet med. Mer info.

Kapasitet: 20 deltakere
Kursavgift: kr. 1 000,-
Påmelding til: Helene Lind Jensen
Påmeldingsfrist: 1. mai 2017!

Fredag 23. - søndag 25. juni 2017:
NEFs sommertreff i Luster i Sogn og Fjordane. Påmeldingsfrist 1. mars 2017. Se invitasjon.

NB. Sommersamlingen er fulltegnet, men det er mulig å sette seg på venteliste i tilfelle avbud.

Fredag 25. august 2017:
Grillkveld og nattlokking ved Lilløyplassen naturhus. Mer info kommer.

Tirsdag 26. september 2017 kl. 19.00:
Medlemsmøte. Tema kommer.

Tirsdag 24. oktober 2017 kl. 19.00:
Medlemsmøte. Tema kommer.

Tirsdag 21. november 2017 kl. 19.00:
Medlemsmøte. Tema kommer.

Tirsdag 5. desember 2017 kl. 19.00:
Julemøte med pizza og presentasjon av sommerens bilder. Mer info kommer.

Tirsdag 23. januar 2018 kl. 19.00:
Medlemsmøte: Sommerens fangst.
Medlemmene tar med dyr og deler sine fangstopplevelser fra sommeren som har vært.

Tirsdag 20. februar 2018 kl. 19.00:
Årsmsmøte. Tema kommer.

Sommer- og høstprogrammet er under utarbeidelse. Mere informasjon kommer.

Se også:
Program for Drammenslaget høst/vinter 2016-17
SABIMAs kartleggingsturer 2017


Hovedforeningens møter holdes på Zoologisk Museum i Sars Gate 1, Oslo.

Kartleggingsturene holdes i regi av SABIMA i samarbeid med NEF og de øvrige medlemsforeningene.

For turene, se info på den enkelte tur. Merk at enkelte av kartleggingsturene krever påmelding!

DIVERSE

Besøk Artsdatabankens rapporteringssystem for småkrypSe ferske bilder fra artsportalen

Bilder fra Artsportalen