Forside
Om NEF
Lokallagene
Program
Medlemskap
Insekter som hobby
Tidsskrifter
Salgsliste
NEFs Bøker
Forhandlere
Diverse
Insektbilder
Lenker
English page
Norsk entomologisk forening
v/Lars Ove Hansen
Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Postboks 1172 Blindern
0318 Oslo

post@entomologi.no
Sist oppdatert:
30.06.2010
Norsk entomologisk forening

NEFs TIDSSKRIFTER

     

INSEKT-NYTT

Insekt-Nytt er NEFs populærvitenskaplige medlemsblad. Bladet kommer med fire nummer i året og tar for seg temaer av interesse for medlemmer flest. Bladet er gratis for NEFs medlemmer. Eldre årganger er fritt tilgjengelige i pdf-format. >>>
 

Norwegian Journal of Entomology

NJE er NEFs vitenskaplige tidsskrift. Bladet kommer med to nummer i året og trykker artikler innen taksonomi, faunsitikk, zoogeografi og økologi hos insekter og andre leddyr. Språket er engelsk. Bladet sendes til alle NEF-medlemmer og er også fritt tilgjengelig i pdf-format. >>>
     

Insecta Norvegiae

Insecta Norvegiae publiserer større arbeider som monografier, sjekklister, bibliografier osv. Tidsskriftet utgis sporadisk avhengig av tilgangen på materiale. Heftene kan lastes ned i pdf-format. >>>
 

Atalanta norvegica

Atalanta norvegica ble utgitt fra 1967 til 1983 som et alternativ til Norwegian Journal of Entomology. Bladet utgis ikke lengere, men hele serien kan lastes ned pdf-format. >>>
     

Norske Insekttabeller

Norske Insekttabeller er en serie bestemmelsestabeller over landets insektfauna. Tabellene kommer ut uregelmessig og blir gjort kjent via Insekt-Nytt. Eksisterende tabeller kan bestilles fra vår salgsliste eller lastes ned i pdf-format. >>>
 

Enumeratio Insectorum Norvegicorum

J. H. Siebkes Enumeratio Insectorum Norvegicorum ble utgitt mellom 1874 og 1887, og var et forsøk på oppstilling av alle insekter kjent fra Norge. De fem bindene og tre supplementene dekker Hemiptera, Orthoptera, Coleoptera, Lepidoptera, Diptera og deler av Hymenoptera. Bindene kan lastes ned i pdf-format her >>>