Forside
Om NEF
Lokallagene
Program
Medlemskap
Insekter som hobby
Tidsskrifter
Salgsliste
NEFs Bøker
Forhandlere
Diverse
Insektbilder
Lenker
English page
Norsk entomologisk forening
v/Lars Ove Hansen
Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Postboks 1172 Blindern
0318 Oslo

post@entomologi.no
Sist oppdatert:
08.09.2020
Norsk entomologisk forening

Bestilling

Ved bestilling vennligst send bestillingen til: NEF v/ Trude Magnussen, Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo, Boks 1172 Blindern, 0318 Oslo

NB: Porto kommer i tillegg. Send ingen penger! Regning blir sendt separat.

20% RABATT FOR BESTILLINGER OVER 500,-
30% RABATT FOR BESTILLINGER OVER 1000,-
40% RABATT FOR BESTILLINGER OVER 2000,-

Salgsliste

 


NORSKE INSEKTTABELLER

Best. nr.:     Pris kr
001 Nr. 1 Greve, L. 1982. Norske Ibis-, Snappe- og Vindusfluer (Anthericidae, Rhagionidae, Scenopinidae). 2 utg. 1993. 30,-
002 Nr. 2 Hauge, E. 1982. Edderkopper (Norske familier). 30,-

003

Nr. 3

Greve, L. 1983. Norske skorpionfluer - Mecoptera.

UTSOLGT

004 Nr. 4 Solem, J.O. 1983. Bestemmelsesnøkkel til norske buksvømmere (Corixidae, Hemiptera, Heteroptera). 30,-
005 Nr. 5 Hågvar, S. 1984. Norske breiteger. O.fam. Pentatomidea. 30,-
006 Nr. 6 Ottesen, P. 1985. Biller (Coleoptera) som ikke er omtalt i ĞDanmarks Faunağ UTSOLGT
007 Nr. 7 Fjellberg, A. 1985. Best. tabeller til norske biller som ikke er nevnt i ĞDanmarks Faunağ. Fam. Elateridae, Eucnemidae, Chryptophagidae, Lathridiidae, Cisidae og Chrysomelidae. 30,-
008 Nr. 8 Gjerde, H. & Hågvar, S. 1985. Vannteger unntatt buksvømmere (Corixidae). 30,-
009 Nr. 9 Løken, A. 1985. Humler. 2 utg. 1992. 40,-
010 Nr.10 Hofsvang, T. 1986. Stankelbein (Diptera, Tipulidae) 40,-
011 Nr.11 Løken, A. 1987. Stikkeveps. 40,-
012 Nr.12 Greve, L. 1987. Nettvinger, kamelhalsfluer og mudderfluer. UTSOLGT
013 Nr.13 Ottesen, P. 1992. Norges gresshopper. 40,-
014 Nr.14 Arnekleiv, J.V. 1995. Døgnfluelarver (Ephemeroptera) 40,-
015 Nr.15 Vik, A. 1995. Latridiidae (Muggbiller) 40,-
016 Nr.16 Stol, I. 1999. Norske og nordiske langbeinarter (Opiliones) 40,-
017 Nr.17 Skartveit, J. 2004. Nordiske hårmygg (Bibionidae). Larver og imagines 40,-
018 Nr.18 Stol, I. 2005. Nordiske mosskorpioner (Pseudoscorpiones). 40,-
019 Nr.19 Kobro, S. 2013. Trips (Thysanoptera). 40,-

 

INSECTA NORVEGIAE

Best. nr.:     Pris kr
150 Vol. 1 Refseth, D. 1980. Atlas of the Coleoptera of Norway. 1. Silphidae, Catopidae, Colonidae, Leptinidae. UTSOLGT
151 Vol. 2 Kvamme, T. 1982. Atlas of the Formicidae of Norway (Hymenoptera: Aculeata). 50,-
152 Vol. 3 Stokkeland, I. 1988. A bibliography of Norwegian Caddisfly publications (Insecta: Trichoptera) 1879-1985 50,-
153 Vol. 4 Hauge, E. 1989. An annotated check-list of Norwegian Spiders (Araneae). 50,-
154 Vol. 5 Aarvik, L., Svendsen, S., Berg, Y., Berggren, K. & Hansen, L.O. 1994. Atlas of the Lepidoptera of Norway. Part 1. Gelechioidea: Oecophoridae, Agonoxenidae, Batrache-dridae, Momphidae, Cosmopterigidae, Scythridae, Blastobasidae 50,-
155 Vol. 6 Stokkeland, I. 1996. Bibliography of Norwegian Mayfly, Damselfly, Dragonfly and Stonefly publications (Insecta: Ephemeroptera; Odonata; Plecoptera) 1882-1993 50,-
156

Vol. 7

Greve, L. 2005. Atlas of the Clusiidae (Diptera) in Norway. Insecta norvegiae 7. 50,-

 

SÆRTRYKK

Best. nr.:   Pris kr
160 Haanshus, K. 1933: Fortegnelse over Norges Lepidoptera 30,-
161 Natvig, L.R. 1948: Contributions to the knowledge of the Danish and Fennoscandian Mosquitoes - CULICINI. (NET, Suppl. I) 70,-
162 Sundby, R. 1957: The parasites of Phyllocnistis labyrinthella Bjerk. and their relation to the population dynamics of the leafminer. (NET, Suppl. II) 70.-
163 Strand, A. & Vik, A. 1964: Die Genitalorgane der nordischen Arten der Gattung Ahteta Thoms. (Col., Staphylinidae) 50,-
164 Opheim, M. 1969: Fjellets sommerfugler. 30,-
165 Opheim, M. 1958: Catalogue of the Lepidoptera of Norway. Part I. Rhopalocera, Grypocera, Sphinges and Bombyces; Part II. Noctuoidea; Part III. Geometrae, Arctiina, Zygaenina, Psychina, Cossina and Jugatae. 50,-
166 Opheim, M & Fjeldså, A. 1983: The Lepidoptera of Norway. Check-list, Part V, Tineoidea, Zygaenoidea, Cossidea and Incurvariina. 30,-
167 NEF. 1979: Jubileumsskrift - 75 år. (1904-1979) 50,-
168 Fjellberg, A. 1980: Identific. Keys to Norwegian Collembola. 70,-
169 Økland, K.A. 1981: Inndeling av Norge til bruk ved biogeografiske oppgaver - et revidert Strand-system. UTSOLGT
170 Midtgaard, F. & Aarvik, L. 1983: Insekt-inventeringen på Ostøya og Håøya 1983. 30,-
171 Ottesen, P. 1993: Norske insektfamilier og deres artsantall (40 sider). UTSOLGT

 

ATALANTA NORVEGICA

Best. nr.:   Pris kr

200

Hele serien komplett (16 HEFTER)

450,-

 

BØKER/KATALOGER

Best. nr.:   Pris kr
250 Aarvik et al. 2000. Catalogus Lepidopterorum Norvegiae (innbundet) 250,-
251 Aarvik et al. 2000. Catalogus Lepidopterorum Norvegiae (uinnbundet) 200,-
252 Aarvik et al. 2017. Nordic-Baltic Checklist of Lepidoptera (innbundet) 200,-
572 Sømme, L. 2004. Entomologiens historie i Norge (innbundet) 300,-

 

NORWEGIAN JOURNAL OF ENTOMOLOGY

Alle årgangene foreligger som PDF og kan fritt lastes ned.

 

Insekt-Nytt

Alle unntatt de nyeste årgangene foreligger som PDF og kan fritt lastes ned.