Forside
Om NEF
Lokallagene
Program
Medlemskap
Insekter som hobby
Tidsskrifter
Salgsliste
NEFs Bøker
Forhandlere
Diverse
Insektbilder
Lenker
English page
Norsk entomologisk forening
v/Lars Ove Hansen
Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Postboks 1172 Blindern
0318 Oslo
Sist oppdatert:
29.03.2010
Norsk entomologisk forening
Diverse

EIS-kart over Norge

European Invertebrate Survey-System (EIS) er en inndeling av Europa i (ca.) 50 x 50 km. ruter.

EIS-kart Rutegrensene i EIS-systemet følger det internasjonale UTM-systemet. EIS-rutenummeret er standard informasjon på insektetiketter, selv om man også bør ha med nøyaktige funnkoordinater (fortrinnsvis i UTM).

Anders Endrestøl har utarbeidet nytt, oppdatert EIS-kart for Norge. Kartet er publisert i Fauna 58 (3) 2005: 92-97 og Insekt-nytt 31 (4) 2006: 13-18.

Kartet kan bestilles fra vår salgsliste eller lastes ned elektronisk (nedenfor). Digitalisert versjon av EIS-rutenettet og Strandregionene som shp-filer kan fåes direkte fra forfatteren.Bilder av Oslofjorden

Flyfoto BleikøyaO. T. Ljøstad fotograferer alt av øyer og fastland med strandlinje til fjorden fra helikopter. Han har gitt oss medlemmer av NEF et meget sjenerøst tilbud; alle som skriver entomologiske artikler i elektroniske/trykte medier fra Oslofjordområdet kan bruke flyfotoene gratis.

Ljøstads fotoside >>>

Norske insektfamilier og deres artsantall

NINA Utredning 55, 1-40, 1993, revidert 1999.

EIS-kart Utredningens formål var å skaffe et estimat over antallet registrerte og hittil uregistrerte arter i de enkelte norske insektfamiliene. Utredningen er det første omfattende forsøket på å få en totaloversikt over det norske insektmangfoldet. Totalt estimerte undersøkelsen med ca. 15 000 registrerte arter og anslagsvis 8 000 hittil uregistrerte arter, av hvilke ca. 5000 forventes å være veps og 2000 forventes å være tovinger. Det er nok å ta tak i!

Se listen for de enkelte insektgruppene >>>

Norges insekter

Norges insekter Norges insekter er en serie nett-presentasjoner over norske insektgrupper. Presentasjonene er et samarbeidsprosjekt mellom NEF og flere andre institusjoner. Les mer >>>