Forside
Om NEF
Lokallagene
Program
Medlemskap
Insekter som hobby
Tidsskrifter
Salgsliste
NEFs Bøker
Forhandlere
Diverse
Insektbilder
Lenker
English page
Norsk entomologisk forening
v/Lars Ove Hansen
Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Postboks 1172 Blindern
0318 Oslo

post@entomologi.no
Sist oppdatert:
02.03.2021
Norsk entomologisk forening
Diverse

EIS-kart og Strand-kart over Norge

European Invertebrate Survey-System (EIS) er en inndeling av Europa i (ca.) 50 x 50 km. ruter.

EIS-kart Rutegrensene i EIS-systemet følger det internasjonale UTM-systemet. EIS-rutenummeret er standard informasjon på insektetiketter, selv om man også bør ha med nøyaktige funnkoordinater (fortrinnsvis i UTM).

EIS-kartet ble sist oppdatert i 2005 og publisert i Fauna 58 (3) 2005: 92-97 og Insekt-nytt 31 (4) 2006: 13-18.

Strand-inndelingen er en regionsinndeling av Norge.

Strand-kartInndelingen ble utarbeidet av Andreas Strand i 1943 og baserer seg på datidens fylkesinndeling av Norge. De større fylkene er delt i to eller flere fylkesdeler, og hvert fylke/fylkesdel har en forkortelse som kan brukes på insektetikettene istedenfor fullt fylkesnavn.

Strand-kartet ble revidert av Økland (1981) og senere av Endrestøl (2021). Siste versjon ble publisert i Insekt-nytt 46 (1) 2021: 43-72.

En interaktiv versjon av EIS- og Strand-kartet finnes her.

Kartene kan lastes ned elektronisk her:Bilder av Oslofjorden

Flyfoto BleikøyaO. T. Ljøstad fotograferer alt av øyer og fastland med strandlinje til fjorden fra helikopter. Han har gitt oss medlemmer av NEF et meget sjenerøst tilbud; alle som skriver entomologiske artikler i elektroniske/trykte medier fra Oslofjordområdet kan bruke flyfotoene gratis.

Ljøstads fotoside >>>

Norske insektfamilier og deres artsantall

NINA Utredning 55, 1-40, 1993, revidert 1999.

EIS-kart Utredningens formål var å skaffe et estimat over antallet registrerte og hittil uregistrerte arter i de enkelte norske insektfamiliene. Utredningen er det første omfattende forsøket på å få en totaloversikt over det norske insektmangfoldet. Totalt estimerte undersøkelsen med ca. 15 000 registrerte arter og anslagsvis 8 000 hittil uregistrerte arter, av hvilke ca. 5000 forventes å være veps og 2000 forventes å være tovinger. Det er nok å ta tak i!

Se listen for de enkelte insektgruppene >>>

Norges insekter

Norges insekter Norges insekter er en serie nett-presentasjoner over norske insektgrupper. Presentasjonene er et samarbeidsprosjekt mellom NEF og flere andre institusjoner. Les mer >>>