Forside
Om NEF
Lokallagene
Program
Medlemskap
Insekter som hobby
Tidsskrifter
Salgsliste
NEFs Bøker
Forhandlere
Diverse
Insektbilder
Lenker
English page
Norsk entomologisk forening
Postboks 386
4002 Stavanger
Sist oppdatert:
--.--.----
Norsk entomologisk forening

Entomologiske foreninger i Norden og noen ellers i Europa

Lars Ove Hansen

Fra ett av våre medlemmer har vi fått spørsmål om vi kan informere om andre insektforeninger i Norden og eventuelt andre steder i Europa. Vi har selvfølgelig ikke klart å finne alle, men her er iallefall noen. Har du helt spesielle ønsker kan du jo ta kontakt med Insekt-Nytt redaksjonen.

SVERIGE

Sveriges Entomologiska Förening
Sverige har mye lengre entomologiske tradisjoner enn i Norge. De har jo fostret noen av verdens fremste entomologer. Idag er det entomologiske miljøet samlet i den landsomfattende Entomologiska föreningen. Denne er organisert ved at medlemmene tilhører en av de 11 lokalforeningene. Hovedforeningen er kun en organisasjon for lokalforeningene og står for utgivelsen av Entomologisk Tidskrift samt å arrangere felles entomologmøter. Entomologisk Tidskrift er verdens eldste entomologiske tidsskrift som fortsatt kommer ut (Bind 113 utkom i 1992). Det utkommer med 4 nummer (3 hefter) i året. Artiklene er stort sett på svensk, men både engelske og norske forekommer. Medlemskap får man hvis man melder seg inn i en av lokalforeningene. Her betaler man kontingent til lokalforeningen, samt SEK 120,- i tillegg hvis man ønsker Entomologisk Tidskrift. De 11 lokalforeningene er:

Entomologiska föreningen i Dalarna
Skriv til: Björn Cederberg, Kristinebergsgt. 5E, S-792 32 Mora.
Medlemsavgift: SEK 50,-.
Utgir medlemsbladet Inocellia med to nummer pr. år.

Entomologiska föreningen i Gästrikland
Skriv til: Göran Sjöberg, Box 11056, S-800 11 Gävle.
Foreningen ble stiftet i 1991.

Entomologiska föreningen i Stockholm
Skriv til: Naturhistoriska Riksmuséet, Sektionen för entomologi, Box 50007, S-104 05 Stockholm.
Medlemsavgift: SEK 30,-.
Herfra kan man få kjøpt følgende publikasjoner: Svensk insektfauna, Handledning för insektsamlare, Catalogus Lepidopterorum Sueciae, Catalogus Coleopterorum Sueciae samt eldre årganger av Entomologisk Tidskrift. For norske entomologer som ønsker å abonnere på Entomologisk Tidskrift er det nok mest praktisk å melde seg inn i denne foreningen såfremt man ikke har en helt spesiell tilknytning til en av de andre lokalforeningene.

Entomologiska föreningen i Uppland
Skriv til: Entomologiska avdelningen, Box 561, S-751 22 Uppsala.
Medlemsavgift: SEK 20,-.

Entomologiska sällskapet i Lund
Skriv til: Zoologiska institutionen, Helgonavägen 3, S-223 62 Lund.
Medlemsavgift: SEK 60,-.
Utgir tidsskriftet FaZett med høy vitenskapelig standard. Dette utkommer med 3 nummer i året og er inkludert i medlemsavgiften.

Föreningen Sörmlandsentomologene
Skriv til: Ingemar Struwe, Noréusgt. 1D, S-633 56 Eskilstuna.
Medlemsavgift: SEK 60,-.
Utgir tidsskriftet Graphosoma som utkommer med 3 nummer i året og er inkludert i medlemsavgiften.

Gotlands Entomologiska Förening
Skriv til: Mats Björck, Nore, Vamlingbo, S-620 10 Burgsvik.
Foreningen ble stiftet i 1991.

Nerikes Entomologiska Sällskap
Skriv til: Kenneth Blom, Torp, S-690 40 Aspabruk.

Norrlands Entomologiska Förening
Skriv til: NEF, Box 2083, S-900 02 Umeå. Medlemsavgift: SEK 60,-.
Utgir sammen med Västerbottens Botaniska förening tidsskriftet Natur i Norr som utkommer med 1-2 nummer i året og er inkludert i medlemsavgiften. Bladet behandler derfor både entomologi og botanikk i Norrland.

Västsvenska Entomologklubben
Skriv til: Naturhistoriska museet, Box 7283, S-402 35 Göteborg.
Medlemsavgift: SEK 30,-.
Utgir tidsskriftet Aromia - en duft från insektsvärlden som utkommer med 3 nummer i året og er inkludert i medlemsavgiften.

Östergötlands Entomologiska Förening
Skriv til: Kjell Antonsson, Ekholmsvn. 99, S-582 62 Linköping.
Medlemsavgift: SEK 60,-.

DANMARK

I Danmark finnes to landsomfattende entomologiske foreninger, én generell entomologisk og én for de sommerfuglinteresserte.

Entomologisk Forening
Skriv til: Entomologisk Forening, Zoologisk Museum, Universitetsparken 15, DK-2100 København Ø. Medlemskap koster DKK 150,-.
Foreningen utgir Entomologiske meddelelser med artikler på dansk og engelsk. Bladet utkommer med 4 nummer i året og sendes til alle medlemmer. Foreningen arrangerer ellers møter og ekskursjoner.

Lepidopterologisk Forening
Dette er den største av de to danske foreningene. For medlemskap kan du skrive til:
Lepidopterologisk Forening, v/Per Stadel Nielsen, Skovskellet 35A, DK-2840 Holte. Medlemskap koster nå DKK 165,- og inkluderer medlemsbladet Lepidoptera som utkommer med 2 nummer i året. Bladet har nylig lagt om stil og publiserer nå artikler med fargebilder inne i bladet. Bladet er faglig lett i forhold til Entomologiske meddelelser. I tillegg utgir foreningen forskjellige særnumre, samt avholder møter og ekskursjoner.

Papilio International
I Danmark utgis også tidsskriftet Papilio International som er et internasjonalt tidsskrift. Dette omfatter kun stoff om Papilionidae. Abonnement koster DKK 150,-. Skriv til: J. Haugum, Lundhusvej 33, DK-7100 Vejle.

ENGLAND

Her finnes en rekke forskjellige entomologiske foreninger på alle nivåer. Innen disse forekommer det lokale grupper for nærmest enhver smak. Det finnes også en rekke «Conservation societies».

Amateur Entomologists' Society (AES)
Dette er en meget stor forening der medlemstallet teller mer enn 6000. Ønsker du generell informasjon om insekter er dette foreningen å starte med. Kontingenten ligger på ca. £ 8,-. Foruten at du får det «lette» tidsskriftet Bull. Amat. Ent. Soc. (6 hefter pr. år), har foreningen tilbudslister og en rekke andre forskjellige aktiviteter. Foreningen er også kjent for sine meget informative «pamphlets», og de populære «handbooks» (Dipterist's handbook, Lepidopterist's handbook, Silkmoth-rearer's handbook osv.). skriv til: Mrs. N. Cribb, 355 Hounslow Road, Hanworth, Feltham, Middlesex TW13 5JH.

British Entomological and Natural History Society (BENHS)
Aktiv forening med mye møtevirksomhet. Utgir bl.a. British Journal of Entomology and Natural History (4 nummer pr. år). Kontingenten ligger på ca. £ 6,50. Skriv til: Dr. J. Muggleton, 30 Penton Road, Staines, Middlesex TW18 2LD.

Royal Entomological Society of London (RESL)
Forening med meget høy aktivitet. Utgir 4 vitenskapelige tidsskrift i tillegg til de mer populære: The Entomologist, Antenna og Handbooks for the Identification of British Insects. Kontingenten varierer, avhengig av hvilke tidskrift du ønsker å abonnere på. Skriv til: The Registrar, 41 Queen's Gate, London SW7 5HU.

EUROPA

Societas Europaea Lepidopterologica (SEL)
Europeisk Lepidoptera-forening. Utgir tidskriftet Nota Lepidopterologica med 4 nummer i året og som er inkludert i kontingenten på DM 50,-. Skriv til: SEL, Hemdener Weg 19, D-4290 Bocholt, Germany.


Forfatterens adresse:

Lars Ove Hansen
Sparavollen 23
3021 Drammen