Forside
Om NEF
Lokallagene
Program
Medlemskap
Insekter som hobby
Tidsskrifter
Salgsliste
NEFs Bøker
Forhandlere
Diverse
Insektbilder
Lenker
English page
Norsk entomologisk forening
Postboks 386
4002 Stavanger
Sist oppdatert:
--.--.----
Norsk entomologisk forening

Malaise-feller

Fred Midtgaard

Malaise-fellen er oppkalt etter René Malaise, den kjente svenske Symphyta-samler. Han registrerte at mange Hymenoptera og Diptera søker oppover når de møter en hindring.

Fellen (figur 1) er konstruert slik at det høyeste punkt ender i et rør (figur 2) som fører til en oppsamlingsholder.

Til tørrfangst kan man benytte «Vapona» innpakket i papir. Man kan også fange dyrene levende eller bruke sprit. Spriten fordunster relativt seint i den type oppsamlingsbeholder som kalles «museum head», og det kan i alle fall gå et par uker mellom tømmingene.

Fellen kan plasseres i korridorer som f.eks. tvers over en sti eller lysning i skogen, ut fra skogkanter eller for så vidt overalt hvor det ikke er for mye vind og hvor det vil være naturlig for dyrene å søke opp mot lyset (fangstbeholderen). Fellene fanger særlig mye Hymenoptera og Diptera, men også mye støvlus, trips og sikader og enkelte teger, biller og sommerfugler.

Illustrasjonene er fra Stubbs & Chandler (1978) som også beskriver en del andre felletyper. Ellers kan Peterson (1959) anbefales som en idébank for all slags utstyr.

Man kan lage teltene selv, men det vil sikkert lønne seg å ha en ferdig felle å se etter. Fellene kan fåes fra:
Marris House Nets 54, Richmond Park Avenue
Bournemouth
BH8 9DR
England.

Pris ca. 1.500 kroner.