Forside
Om NEF
Lokallagene
Program
Medlemskap
Insekter som hobby
Tidsskrifter
Salgsliste
NEFs Bøker
Forhandlere
Diverse
Insektbilder
Lenker
English page
Norsk entomologisk forening
Postboks 386
4002 Stavanger
Sist oppdatert:
--.--.----
Norsk entomologisk forening

Redaksjonelt.

Temanummer: Preparering og innsamling av insekter

En dag jeg ryddet, fant jeg noen fyrstikkesker fra den gang jeg var liten. Inne i disse lå det fullt av gamle, tørre grashopper. Jeg husker godt jeg hadde stor moro av å løpe rundt å fange disse grashoppene. Jeg puttet dem så opp i fyrstikkesker, og siden så jeg vel ikke mye på dem.

Når man ble eldre, ble man mer avansert. Metodene ble bedre, og man begynte å samle insekter mer systematisk.

Det som var problem for en nybegynner, var hvorledes man kunne få tips om metoder og litteratur, slik at interessen kunne dyrkes fullt ut. Siden det ikke er mange i Norge som bedriver med dette, er det ikke så lett. I en vanlig bokhandel finner man jo ingen ting. Videre kommer man ikke så lett i kontakt med andre likesinnede.

Med dette nummeret av Insekt-Nytt, som er et temanummer om innsamling og preparering av insekter, er det vårt klare håp at vi kan hjelpe nybegynnere. Ved å lese dette bladet, vil man få en viss innføring i metoder for preparering og innsamling. Videre finnes også en litteraturliste over en del sentrale titler innen området.

Nå kan man jo spørre seg om hvorfor vi kjører ut et temanummer om preparering og innsamling av insekter på nytt. Bakgrunnen er at det viser seg å være et behov for et slikt hefte, både for nye medlemmer og for andre som trenger noe å henvise til.

Eldre medlemmer av NEF vil kanskje ikke ha den helt store nytten av dette nummeret. De som har spart på Insekt-Nytt, vil nok se at dette nummeret til forveksling minner om nr. 2/3-84. Det er da også helt riktig. Mange av de artiklene vi bruker her, er nærmest identiske med artiklene i dette nummeret. Men ikke bare gjentagelser finnes. Noen nye artikler og oppdateringer er tatt med - noe vi håper vil være av interesse for de av oss som har holdt på en stund.

Da det forrige nummeret (nr. 2/3-84) ikke lenger var å få tak i, bestemte vi oss derfor å gi ut et lignende og oppdatert nummer på nytt, og håper at vi får forståelse for det.

Det er også vårt håp at dette heftet kan være av nytte for lærere og andre som har med undervisning i biologi å gjøre. Mange elever viser ofte en interesse for å titte på insekter etter at de kommer borti det gjennom kurs de tar. Hvis dette nummeret kan bidra til en stimulering av denne interessen, er det meget positivt.

Da det trolig finnes så mye som 24-25.000 insektarter i dette land, er oppgavene mange og utfordringene store. Spesielt finnes det en rekke grupper innen bl.a. årevinger og tovinger som er dårlig undersøkt. Derfor er det bare å trå til.

Lykke til!

Redaksjonen