Forside
Om NEF
Lokallagene
Program
Medlemskap
Insekter som hobby
Tidsskrifter
Salgsliste
NEFs Bøker
Forhandlere
Diverse
Insektbilder
Lenker
English page
Norsk entomologisk forening
Postboks 386
4002 Stavanger
Sist oppdatert:
12.10.2015
Norsk entomologisk forening
NYHETER

Norges øyenstikkere på nett

Artsdatabanken lanserer nå en presentasjon av norske øyenstikkere på nett. Presentasjonen inneholder fyldige og rikt illustrerte faktaark over alle våre 50 arter av øyenstikkere, samt noen ekstra.

sommerfuglatlas

Presentasjonen er utarbeidet av Naturhistorisk museum (NHM), Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO). Les mer >>>.

Postet 12.10.2015

Distribution Atlas
of European Butterflies and Skippers

Kommer i september: et oppdatert utbredelsesatlas over europeiske dagsommerfugler

sommerfuglatlas

Les mer og bestill >>>.

Postet 20.07.2015

Innsamlingstillatelse for fredede arter

Apollosommerfugl. Foto: Christian SteepVi trenger dokumentasjon om fredede og prioriterte arter!

 

Klippeblåvinge, elvesandjeger og eremitt har status som prioriterte arter etter Naturmangfoldloven. I tillegg er et lite antall øyenstikkere, dagsommerfugler og biller fredet i Norge. Det er behov for bedre kunnskap om disse artenes forekomst, og det er derfor mulig å søke om tillatelse til fangst og innsamling. En tillatelse vil enten gi mulighet for å fange inn en art for å dokumentere en forekomst, eller å samle inn inntil to eksemplarer fra nye lokaliteter eller fra lokaliteter hvor de ikke er dokumentert på minst 10 år. Ett av eksemplarene som samles inn skal innlemmes i en av de nasjonale vitenskapelige samlingene

Miljødirektoratet har forlenget fangst- og innsamlingstillatelsen for fredede og prioriterte arter fram til og med 2019. Tillatelsen forvaltes av kartleggingskoordinator Kristoffer Bøhn i SABIMA, og om du har seriøse planer om å lete etter en eller flere av de aktuelle artene, kan du sende en søknad til ham på e-post. I søknaden må det spesifiseres hvilke arter du ønsker dispensasjon for, i hvilke områder og hvorfor.

Du kan lese hele tillatelsen i Miljøvedtaksregisteret

Postet 03.06.2015

UTLYSNING:
MIDLER TIL KARTLEGGING 2015!
Kartlegging
Skal du besøke lite undersøkte områder i sommer? Eller ønsker du å lete etter lite undersøkte grupper eller rødlistede arter? SABIMA lyser ut midler til kartleggingsaktiviteter blant NEFs medlemmer! Midlene skal gå til å dekke direkte utgifter (f.eks. utstyr) og reiseutgifter.

Les mer om betingelser og hvilke prosjekter det kan søkes støtte til her >>>

Søknadsfrist: 15. mai 2015
(Obs! Endret frist!)

Postet 22.04.2015


Sommerfugler på nett!

Sommerfugler på nett

Nå lanseres en nettpresentasjon over alle de norske storsommerfuglene, nær 900 arter!

Besøk siden >>>

Artsdatabanken har i samarbeid med Naturhistorisk museum produsert en nettpresentasjon over alle de norske storsommerfuglene. Presentasjonen bygger på boka 'Norges Sommerfugler' som ble utgitt av NEF og NHM i 2009. Presentasjonen retter seg mot alle sommerfuglinteresserte, enten det er barn, forskere eller andre naturentusiaster, og består av nær 200 plansjer og over 900 artsfaktaark.

Man kan klikke seg opp og ned og sideveis i systematikken, og finne oppdatert informasjon om utseende, utbredelse og levevis på de enkelte artene. Løsningen vil på sikt utvides med bestemmelsesnøkler, mediebiblioteker og annen snacks.

Sjekk også NHMs nyhetssak >>>.

Postet 26.06.2014


Innsamling av insekter i utlandet

Koffert

Stadig flere land innfører restriksjoner på innsamling av insekter. Regelverkene er ofte uoversiktlige, og for mange land må man begynne søknadsprosessen i svært god tid for å få de nødvendige papirene i tide.

Amerikaneren Chris Grinter har laget en oversikt over regelverkene for de ulike landene i verden. Nettsiden hans, The Sceptical Moth, er en svært nyttig ressurs for entomologer som skal ut å reise.

Postet 22.11.2013


Insektene inntar Facebook

Det finnes nå en egen facebook-gruppe med navn Norsk entomologisk forening. Gruppa er åpen for både medlemmer og fans av NEF. Under arrangementer finnes det info om medlemsmøter og turer. Medlemmene av gruppa kan legge ut bilder, informasjon og lenker som har med insekter å gjøre. Gruppa gir også mulighet til å komme i kontakt med andre insektinteresserte facebookere.

Nytt forum for edderkoppfantaster

Edderkoppkroken har startet et nytt forum for edderkoppinteresserte. Forumet er et samlingssted for edderkoppfantaster og en kilde til artikler og historier om edderkopper. Besøk forumet >>>.
KOMMENDE ARRANGEMENTER

Hul eikTirsdag 20. oktober kl. 19:00
Medlemsmøte.
Foredrag ved Stefan Olberg: Hule eiker og insekter - hva vet vi?

Anders NielsenTirsdag 17. november kl. 19:00
Medlemsmøte.
Foredrag ved Anders Nielsen. Blomstene og biene, hvordan står det egentlig til?

Biene forsvinner og det snakkes om en "pollinatorkrise". Hvordan står det egentlig til? Hva vet vi om status for viktige pollinatorer og hva kan være årsaken til krisen? Hva er konsekvensene? Og ikke minst, hva gjøres og hva kan/bør gjøres for å bøte på en krise i emning?

Tirsdag 8. desember kl. 19:00
Julemøte med pizza.
Medlemmene presenterer bilder fra sommeren. Gi beskjed til en i styret om du har bilder du vil presentere!

Tirsdag 19. januar kl. 19:00
Medlemsmøte. Årets fangst!
Medlemmene tar med dyr og forteller drøye fangsthistorier fra sesongen som har vært. Presentasjon av nye bøker.

Tirsdag 23. februar kl. 19:00
Årsmøte.

Vi er alltid på jakt etter spennende foredrag til medlemsmøtene! Har du et tema du kan tenke deg å snakke om, ta kontakt med en av oss!

Mer om SABIMAS turer >>>


Kartleggingsturene holdes i regi av SABIMA i samarbeid med NEF og de øvrige medlemsforeningene.

 

Hovedforeningens møter holdes på Zoologisk Museum i Sars Gate 1, Oslo.
For turene, se info på den enkelte tur. Merk at enkelte av kartleggingsturene krever påmelding!

Drammenslagets høst/vårprogram 2015-16 >>>

DIVERSE

Besøk Artsdatabankens rapporteringssystem for småkrypSe ferske bilder fra artsportalen

Bilder fra Artsportalen