Forside
Om NEF
Lokallagene
Program
Medlemskap
Insekter som hobby
Tidsskrifter
Salgsliste
NEFs Bøker
Forhandlere
Diverse
Insektbilder
Lenker
English page
Norsk entomologisk forening
Postboks 386
4002 Stavanger
Sist oppdatert:
--.--.----
Norsk entomologisk forening

Aspirator (exhaustor)

En forbedret aspirator for samling av stikkmygg og andre insekter.

Reidar Mehl

En aspirator er et samleglass for insekter forsynt med to glassrør slik at små insekter kan suges inn i glasset gjennom det ene røret når luft suges ut av glasset gjennom det andre røret. Det er et meget hendig apparat for innsamling av små insekter som er vanskelig å samle med fingrene eller med pinsett. Aspiratoren er velegnet både til å plukke enkelte individer fra en stor samling insekter og til å suge et stort antall insekter inn i samleglasset på kort tid.

Det er beskrevet mange forskjellige modeller av aspiratorer (Beirne 1955). Suget lages i de fleste tilfeller gjennom munnen eller med en batteridrevet vifte (Husbands & Holten 1967, Alcaide 1974). Sug kan også lages ved å blåse luften gjennom en tilkoblet innretning med samme funksjon som en vannstrålepumpe.

Drepestoffet f.eks. etylacetat (eddiketer) kan ikke tilsettes aspiratoren mens den er i bruk p.g.a. at brukeren vil få gassen i seg.

Avlivningen av insekter skjer enten ved å skifte ut (den ene) korken med en kork med rom for drepestoffet, eller ved å overføre insektene til et drepeglass. Dette er en tungvint og vanskelig operasjon når det skal samles store mengder flygende insekter som knott og stikkmygg. Insektene forsøker å rømme under overføringen til drepeglasset.

I forbindelse med innsamlingen av store mengder mygg og knott for isolering av virus (Mehl, Traavik & Wiger 1983), hadde vi behov for en aspirator med et utskiftbart samleglass som gjør det mulig å samle og lagre et stort antall insekter på kort tid. Slike konstruksjoner er beskrevet (Husbands & Holten 1967, Coluzzi & Petrarca 1973), men må spesiallages. Et enklere arrangement ble derfor prøvet og det fungerte meget bra.

En hvilken som helst aspirator av pleksiglasstypen med inn- og utsugningsrør i hver sin ende kan brukes, se Beine (1955, figur 26). Inn i aspiratorrøret legges et passe langt og tykt samleglass, f.eks., et sentrifugerør, figur 1. Det må ikke være tykkere enn at det ligger forholdsvis løst i aspiratoren og ha en så vid åpning at det med letthet kan lages en muffe av bomull rundt innsugningsrøret inne i samleglasset. Denne muffen skal stikke litt ut av samleglasset så dette ikke hviler direkte mot korken. På baksiden av samleglasset hvor luften suges ut, legges en bomullsdott som har som oppgave både å holde samleglasset på plass og å filtrere luften som suges inn i munnen. En må forsøke seg frem til passe store og porøse bomullsfôringer slik at de gir en tilstrekkelig lett luftgjennomgang til å skape sug og samtidig er tette nok til å holde insektene på plass i glasset.

Ved ladning av aspiratoren tas korken med innsugningsrøret av og det legges en ring av bomull rundt innsugningsrøret nær korken. Innsugningsrøret settes inn i samleglasset som så settes inn i aspiratorrøret og korken settes på plass. Innsugningsrøret skal kunne gli fram og tilbake i hullet i korken. Luftlekkasjer rundt røret tettes med bomull. Når aspiratoren er i bruk, skal innsugningsrøret stikke halvveis inn i samleglasset.

Insektene finner vanskelig ut av aspiratoren igjen, men det lønner seg å tette innsugningsrøret med en propp.

Figur 1 viser en aspirator laget av et 15 cm langt pleksiglassrør med en indre diameter på 2,6 cm. Det innlagte samleglasset er ca. 11 cm langt med en ytre diameter på 2,1 cm. Innsugningsrøret er 0,8 cm tykt og 15,5 cm langt. En 25 cm lang slange er festet til den andre korken med et kort glassrør. Denne korken er limt fast i pleksiglassrøret. Det er brukt vanlig kork.

(Utdrag av artikkel trykket i Fauna 36, nr. 4, 1983).


Forfatterens adresse:

Reidar Mehl
Statens Institutt for Folkehelse
Geitemyrsveien 75
0462 Oslo


EN ENKEL ASPIRATOR
Oddvar Hanssen

En meget enkel, men fullt brukbar aspirator er vist i figuren under. Aspiratoren består av et glass med en kork der det er boret to hull. Gjennom disse hullene stikkes to slangebiter av passende diameter og lengde. I enden av slangen det suges gjennom festes en gasbit eller finmasket netting som hindrer at dyrene suges inn i munnen. Det er en fordel dersom det brukes glass som det finnes lokk til, slik at «fulle» glass lett kan skiftes ut og lukkes. Aspiratoren har forøvrig også et annet godt norsk navn, nemlig exhauster. Enfoldige sjeler har dessuten foreslått betegnelsen «sugeglass».