Forside
Om NEF
Lokallagene
Program
Medlemskap
Insekter som hobby
Tidsskrifter
Salgsliste
NEFs Bøker
Forhandlere
Diverse
Insektbilder
Lenker
English page
Norsk entomologisk forening
Postboks 386
4002 Stavanger
Sist oppdatert:
--.--.----
Norsk entomologisk forening

Lys-, farge- og limfeller

Fred Midtgaard

Lysfeller
Som kjent tiltrekkes mange nattaktive insekter til lys. Ved siden av innsamling ved utelys og opplyste butikkvinduer etc., kan man bruke laken-metoden eller forskjellige typer feller.

Et enkelt oppsett for innsamling av nattaktive insekter kan være som vist i fig. 1. Man trenger: 3 kosteskaft, 1 tverrpinne, 1 lampe (helst kvikksølvlampe), 1 lampeholder, 2 skruer med vingemuttere, skjøteledning og laken. Hvis man bruker UV-lampe, trenger man også en spole. Vanligst brukt er 125 og 250 W. Lampene kan sprekke i regnvær. Best er lune, «tunge» kvelder uten vind.

En lysfelle for 125 eller 250 W kan man lage som beskrevet av Tvermyr & Sæther (1969) eller som følgende eksempel, som i prinsippet bygger på den beskrevet av Karvonen et al. (1979). Fellen (fig. 2) består av en trakt av aluminium (kan lages hos en blikkenslager). Denne monteres i en malt treplate over en plastbeholder (f.eks. et baby-badekar). Trakten barduneres fast med ståltråd. Spole og eventuell tidsbryter monteres på treplaten under avtakbare plastbeholdere for å beskytte mot regn. En plexiglassplate og en plastsylinder bør monteres over for å beskytte lampen.

Fellen plasseres hvor den er lite utsatt for vind, og hvor lysstrålen ikke opplyser vegetasjonen. Hvis omgivelsene blir opplyst, vil dyrene ofte lande utenfor fellen. Beholderen bør graves ned fordi temperatur og fuktighetsforholdene der er mer gunstige ved kontinuerlig bruk. Samlebeholderen forsynes med eggebakker så dyrene ikke skader hverandre.

Man kan bruke gift (kloroform eller tetrakloretan) i flasker med en klut som veke, men vær varsom både av hensyn til egen helse og av hensyn til f.eks. barn. Særlig er tetrakloretan en meget farlig gift - bruk helst gassmaske!

Kabel er svært kostbar og ofte vil det ikke være uttak nær gode lokaliteter, så et lite aggregat vil kunne være en fordel. Slike brukes ofte i båter o.l., prøv bruktspalten i avisa.

Feller uten gift bør tømmes før solen når fellen. Fuglene lærer snart hvor du setter fellen, så hvis du slipper dyr du ikke har bruk for ut om morgenen, vil de regelmessig møte opp på «Fôringsplassen». Av denne grunn venter en del samlere med å slippe ut dyrene til det har blitt skumt (i god tid før du igjen slår på fellen!).

En enkel og lett felle på 6 W med «Actinic 5» lysstoffrør kan brukes i en såkalt Heath-felle med batterier, f.eks. seriekoblede lommebatterier (ialt 12 volt). Fellen er beskrevet av Heath (1970) og kan fås fra:

Entech Services (T.E. Hughes)
46 Mersey View,
Liverpool L22 6QB
England.

Denne transportable fella kan brukes på avsides steder hvor man ellers vanskelig kan fange på lys. Den fanger ca. 60 % av antall eksemplarer en vanlig felle fanger, og 70 % av artsantallet pr. oppsett (Dickson 1976).

Fargefeller
Ganske mange insekter tiltrekkes av gul farge. Ikke minst til fangst av Mymaridae og Trichogrammatidae (Hym.) kan man benytte gule vaskefat av plast med vann og en anelse sulfo-vaskemiddel. Vaskemiddelet senker overflatespenningen slik at dyrene synker ned og drukner.

En kanadisk Symphyta-samler (Goulet) har benyttet gule vannfeller på 20 x 30 cm og 40 x 120 cm til fangst av planteveps. Han tømte hver 3. dag og hadde en saltløsning i fellene. De beste fangstplassene var steder uten vind hvor solen nådde fella fra kl. 08 til 13. Spesielt de store fellene var gode (Goulet pers. med.).

Limfeller
Limfeller brukes en del, særlig i forbindelse med feromoner, og til undersøkelse av landingsfrekvenser på forskjellige objekter. De er ganske ubehagelige å jobbe med og egner seg ikke til materiale som skal inngå i samlinger. Limet er svært kostbart.


Forfatterens adresse:

Fred Midtgaard
Parallellen 19A
1430 Ås