Forside
Om NEF
Lokallagene
Program
Medlemskap
Insekter som hobby
Tidsskrifter
Salgsliste
NEFs Bøker
Forhandlere
Diverse
Insektbilder
Lenker
English page
Norsk entomologisk forening
v/Lars Ove Hansen
Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Postboks 1172 Blindern
0318 Oslo

post@entomologi.no
Sist oppdatert:
21.01.2020
Norsk entomologisk forening
Norske Insekttabeller
 
Norske Insekttabeller er en serie bestemmelsestabeller over landes insektfauna. Hver tabell tar for seg en bestemt insekt- eller leddyrgruppe og tilbyr artsoversikt eller bestemmelsesnøkkel med illustrasjoner. Tabellene kommer ut uregelmessig og kunngjøres i Insekt-nytt. Vi oppfordrer personer med ekspertise på ulike insektgrupper til å bidra til serien!

Alle tabellene er elektronisk tilgjengelige som pdf. Papirutgaver kan bestilles fra vår bestillingsliste.


Tabeller

Forfattere


Bidrag sendes til:

Geir Søli

Tlf: 936 23 396

Retningslinjer for bidrag

Insecta norvegiae 01 Nr. 19)
Kobro, S. 2013:

Trips (Thysanoptera)

  Fulltekst (pdf)
  Oppdatert utbredelsesinformasjon pr. 2022 (pdf)
Insecta norvegiae 01 Nr. 18)
Stol, I. 2005:

Norske mosskorpioner (Pseudoscorpiones)

  Fulltekst (pdf)
Insecta norvegiae 01 Nr. 17)
Skartveit, J. 2004:

Nordiske hårmygg (Bibionidae). Larver og imagines.

  Fulltekst (pdf)
Insecta norvegiae 01 Nr. 16)
Stol, I. 1999:

Norske og nordiske Langbeinarter (Opiliones).

  Fulltekst (pdf)
Insecta norvegiae 01 Nr. 15)
Vik, A. 1995:

Latridiidae (Muggbiller).

  Fulltekst (pdf)
Insecta norvegiae 01 Nr. 14)
Arnekleiv, J. V. 1995:

Døgnfluelarver (Ephemeroptera larvae).

  Fulltekst (pdf)
Insecta norvegiae 01 Nr. 13)
Ottesen, P. 1992:

Norges gresshopper.

  Fulltekst (pdf)
Insecta norvegiae 01 Nr. 12)
Greve, L. 1987:

Nettvinger, kamelhalsfluer og mudderfluer.

  Fulltekst (pdf)
Insecta norvegiae 01 Nr. 11)
Løken, A. 1987:

Stikkeveps.

  Fulltekst (pdf)
Insecta norvegiae 01 Nr. 10)
Hofsvang, T. 1986:

Stankelbein (Diptera, Tipulidae).

  Fulltekst (pdf)
Insecta norvegiae 01 Nr. 9)
Løken, A. 1985:

Humler.

  Fulltekst (pdf)
Insecta norvegiae 01 Nr. 8)
Gjerde, H. & Hågvar, S. 1985:

Vannteger unntatt buksvømmere (Corixidae)

  Fulltekst (pdf)
Insecta norvegiae 01 Nr. 7)
Fjellberg, A. 1985:

Bestemmelsestabeller til norske biller som ikke er nevnt i "Danmarks Fauna". Familiene: Elateridae, Eucnemidae, Cryptophagidae, Latridiidae, Cisidae, Chrysomelidae

  Fulltekst (pdf)
Insecta norvegiae 01 Nr. 6)
Ottesen, P. 1985:

Biller (Coleoptera). Norske biller som ikke er omtalt i "Danmarks Fauna". En oversikt med henvisninger til bestemmelseslitteratur

  Fulltekst (pdf)
Insecta norvegiae 01 Nr. 5)
Hågvar, S. 1984:

Norske breiteger. Overfam. Pentatomoidea

  Fulltekst (pdf)
Insecta norvegiae 01 Nr. 4)
Solem, J. 1983:

Bestemmelsesnøkkel til norske buksvømmere (Corixidae, Hemipetera, Heteroptera)

  Fulltekst (pdf)
Insecta norvegiae 01 Nr. 3)
Greve, L. 1983:

Norske skorpionfluer - Ordenen Mecoptera. Tabellen tar med de arter som hittil er funnet i Norge

  Fulltekst (pdf)
Insecta norvegiae 01 Nr. 2)
Hauge, E. 1982:

Edderkopper. Tabell til alle norske familier

  Fulltekst (pdf)
Insecta norvegiae 01 Nr. 1)
Greve, L. 1982:

Fluer (Diptera). Ibisfluer (Anthericidae) Snappefluer (Rhagionidae) Vindusfluer (Scenopinidae) Kulefluer (Acroceridae). 2. utgave 1993

  Fulltekst (pdf)