Forside
Om NEF
Lokallagene
Program
Medlemskap
Insekter som hobby
Tidsskrifter
Salgsliste
NEFs Bøker
Forhandlere
Diverse
Insektbilder
Lenker
English page
Norsk entomologisk forening
v/Lars Ove Hansen
Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Postboks 1172 Blindern
0318 Oslo

post@entomologi.no
Sist oppdatert:
24.11.2023
Norsk entomologisk forening
Insekt-Nytt
 
Insekt-Nytt er NEFs populærvitenskaplige medlemsblad. Bladet retter seg primært mot hobbyentomologen og tar for seg temaer av interesse for både nybegynnere og erfarne entomologer. Bladet kommer ut med fire nummer i året og sendes til alle NEFs medlemmer.

Forsider og innholdsfortegnelser blir lagt ut her etter hvert som bladene utgis. Eldre årganger er elektronisk tilgjengelige på pdf.
 
Viktige temanumre
Insekt-Nytt 1992 nr. 3/4
Tema: Insektfangst
Dette omfattende nummeret av Insekt-Nytt tar for seg ulike teknikker for fangst og preparering av insekter. Seksten forfattere har bidratt med artikler som omhandler både de vanligste teknikkene og mer spesialiserte teknikker for spesielle insektgrupper.
Insekt-Nytt 2004 nr. 1/2
Jubileumsnummer: NEF 100 år!
I 2004 feiret NEF sitt hundrede år som forening. I sammenheng med jubileet ble boken Entomologiens Historie i Norge utgitt. I dette heftet av Insekt-Nytt presenteres boken om NEFs historie, og de viktigste trekkene i NEFs lange historie blir omtalt.
Insekt-Nytt 2011 nr. 2/3
Tema: Insektene kommer!
Dette temanummeret er viet den tabloide pressens yndlingsinsekter: nemlig de stikkende, bitende og kløende hordene av plagsomme arter.
 
Utgivelser
Insekt-Nytt 2022: årgang 47
Nr. 1/2 2022

Forside
Innhold
Fulltekst
Nr. 3 2022

Forside
Innhold
Fulltekst
Nr. 4 2022

Forside
Innhold
Fulltekst
 

Insekt-Nytt 2021: årgang 46
Nr. 1 2021

Forside
Innhold
Fulltekst
Nr. 2 2021

Forside
Innhold
Fulltekst
Nr. 3 2021

Forside
Innhold
Fulltekst
Nr. 4 2021

Forside
Innhold
Fulltekst

Insekt-Nytt 2020: årgang 45
Nr. 1 2020

Forside
Innhold
Fulltekst
Nr. 2 2020

Forside
Innhold
Fulltekst
Nr. 3/4 2020

Forside
Innhold
Fulltekst
 

Insekt-Nytt 2019: årgang 44
Nr. 1 2019

Forside
Innhold
Fulltekst
Nr. 2/3 2019

Forside
Innhold
Fulltekst
Nr. 4 2019

Forside
Innhold
Fulltekst
 

Insekt-Nytt 2018: årgang 43
Nr. 1 2018

Forside
Innhold
Fulltekst
Nr. 2 2018

Forside
Innhold
Fulltekst
Nr. 3/4 2018

Forside
Innhold
Fulltekst
 

Insekt-Nytt 2017: årgang 42
Nr. 1 2017

Forside
Innhold
Fulltekst
Nr. 2 2017

Forside
Innhold
Fulltekst
Nr. 3/4 2017

Forside
Innhold
Fulltekst
 

Insekt-Nytt 2016: årgang 41
Nr. 1 2016

Forside
Innhold
Fulltekst
Nr. 2 2016

Forside
Innhold
Fulltekst
Nr. 3/4 2016

Forside
Innhold
Fulltekst
 

Insekt-Nytt 2015: årgang 40
Nr. 1/2 2015

Forside
Innhold
Fulltekst
Nr. 3/4 2015

Forside
Innhold
Fulltekst
   

Insekt-Nytt 2014: årgang 39
Nr. 1 2014

Forside
Innhold
Fulltekst
Nr. 2 2014

Forside
Innhold
Fulltekst
Nr. 3/4 2014

Forside
Innhold
Fulltekst
 

Insekt-Nytt 2013: årgang 38
Nr. 1 2013

Forside
Innhold
Fulltekst
Nr. 2 2013

Forside
Innhold
Fulltekst
Nr. 3 2013

Forside
Innhold
Fulltekst
Nr. 4 2013

Forside
Innhold
Fulltekst

Insekt-Nytt 2012: årgang 37
Nr. 1 2012

Forside
Innhold
Fulltekst
Nr. 2 2012

Forside
Innhold
Fulltekst
Nr. 3 2012

Forside
Innhold
Fulltekst
Nr. 4 2012

Forside
Innhold
Fulltekst

Insekt-Nytt 2011: årgang 36
Nr. 1 2011

Forside
Innhold
Fulltekst
Nr. 2/3 2011

Forside
Innhold
Fulltekst
Nr. 4 2011

Forside
Innhold
Fulltekst
 

Insekt-Nytt 2010: årgang 35
Nr. 1 2010

Forside
Innhold
Fulltekst
Nr. 2 2010

Forside
Innhold
Fulltekst
Nr. 3 2010

Forside
Innhold
Fulltekst
Nr. 4 2010

Forside
Innhold
Fulltekst

Insekt-Nytt 2009: årgang 34
Nr. 1 2009

Forside
Innhold
Fulltekst
Nr. 2 2009

Forside
Innhold
Fulltekst
Nr. 3 2009

Forside
Innhold
Fulltekst
Nr. 4 2009

Forside
Innhold
Fulltekst

Insekt-Nytt 2008: årgang 33
Nr. 1 2008

Forside
Innhold
Fulltekst
Nr. 2/3 2008

Forside
Innhold
Fulltekst
Nr. 4 2008

Forside
Innhold
Fulltekst
 

Insekt-Nytt 2007: årgang 32
Nr. 1/2 2007

Forside
Innhold
Fulltekst
Nr. 3 2007

Forside
Innhold
Fulltekst
Nr. 4 2007

Forside
Innhold
Fulltekst
 

Insekt-Nytt 2006: årgang 31
Nr. 1/2 2006
Forside
Innhold
Fulltekst
Høyoppl.
Nr. 3 2006

Forside
Innhold
Fulltekst
Nr. 4 2006

Forside
Innhold
Fulltekst
 

Insekt-Nytt 2005: årgang 30
Nr. 1/2 2005

Forside
Innhold
Fulltekst
Nr. 3/4 2005

Forside
Innhold
Fulltekst
   

Insekt-Nytt 2004: årgang 29
Nr. 1/2 2004

Forside
Innhold
Fulltekst
Nr. 3/4 2004

Forside
Innhold
Fulltekst
   

Insekt-Nytt 2003: årgang 28
Nr. 1/2 2003

Forside
Innhold
Fulltekst
Nr. 3 2003

Forside
Innhold
Fulltekst
Nr. 4 2003

Forside
Innhold
Fulltekst
 

Insekt-Nytt 2002: årgang 27
Nr. 1/2 2002

Forside
Innhold
Fulltekst
Nr. 3 2002

Forside
Innhold
Fulltekst
Nr. 4 2002

Forside
Innhold
Fulltekst
 

Insekt-Nytt 2001: årgang 26
Nr. 1/2 2001

Forside
Innhold
Fulltekst
Nr. 3/4 2001

Forside
Innhold
Fulltekst
   

Insekt-Nytt 2000: årgang 25
Nr. 1/2 2000

Forside
Innhold
Fulltekst
Nr. 3/4 2000

Forside
Innhold
Fulltekst
   

Insekt-Nytt 1999: årgang 24
Nr. 1 1999

Forside
Innhold
Fulltekst
Nr. 2/3 1999

Forside
Innhold
Fulltekst
Nr. 4 1999

Forside
Innhold
Fulltekst
 

Insekt-Nytt 1998: årgang 23
Nr. 1 1998

Forside
Innhold
Fulltekst
Nr. 2/3 1998

Forside
Innhold
Fulltekst
Nr. 4 1998

Forside
Innhold
Fulltekst
 

Insekt-Nytt 1997: årgang 22
Nr. 1 1997

Forside
Innhold
Fulltekst
Nr. 2/3 1997

Forside
Innhold
Fulltekst
Nr. 4 1997

Forside
Innhold
Fulltekst
 

Insekt-Nytt 1996: årgang 21
Nr. 1/2 1996

Forside
Innhold
Fulltekst
Nr. 3 1996

Forside
Innhold
Fulltekst
Nr. 4 1996

Forside
Innhold
Fulltekst
 

Insekt-Nytt 1995: årgang 20
Nr. 1/2 1995

Forside
Innhold
Fulltekst
Nr. 3 1995

Forside
Innhold
Fulltekst
Nr. 4 1995

Forside
Innhold
Fulltekst
 

Insekt-Nytt 1994: årgang 19
Nr. 1 1994

Forside
Innhold
Fulltekst
Nr. 2 1994

Forside
Innhold
Fulltekst
Nr. 3 1994

Forside
Innhold
Fulltekst
Nr. 4 1994

Forside
Innhold
Fulltekst

Insekt-Nytt 1993: årgang 18
Nr. 1 1993

Forside
Innhold
Fulltekst
Nr. 2 1993

Forside
Innhold
Fulltekst
Nr. 3/4 1993

Forside
Innhold
Fulltekst
 

Insekt-Nytt 1992: årgang 17
Nr. 1 1992

Forside
Innhold
Fulltekst
Nr. 2 1992

Forside
Innhold
Fulltekst
Nr. 3/4 1992

Forside
Innhold
Fulltekst
 

Insekt-Nytt 1991: årgang 16
Nr. 1 1991

Forside
Innhold
Fulltekst
Nr. 2 1991

Forside
Innhold
Fulltekst
Nr. 3 1991

Forside
Innhold
Fulltekst
Nr. 4 1991

Forside
Innhold
Fulltekst

Insekt-Nytt 1990: årgang 15
Nr. 1 1990

Forside
Innhold
Fulltekst
Nr. 2 1990

Forside
Innhold
Fulltekst
Nr. 3 1990

Forside
Innhold
Fulltekst
Nr. 4 1990

Forside
Innhold
Fulltekst

Insekt-Nytt 1989: årgang 14
Nr. 1 1989

Forside
Innhold
Fulltekst
Nr. 2 1989

Forside
Innhold
Fulltekst
Nr. 3 1989

Forside
Innhold
Fulltekst
Nr. 4 1989

Forside
Innhold
Fulltekst

Insekt-Nytt 1988: årgang 13
Nr. 1 1988

Forside
Innhold
Fulltekst
Nr. 2 1988

Forside
Innhold
Fulltekst
Nr. 3 1988

Forside
Innhold
Fulltekst
Nr. 4 1988

Forside
Innhold
Fulltekst

Insekt-Nytt 1987: årgang 12
Nr. 1 1987

Forside
Innhold
Fulltekst
Nr. 2 1987

Forside
Innhold
Fulltekst
   

Insekt-Nytt 1986: årgang 11
Nr. 1 1986

Forside
Innhold
Fulltekst
Nr. 2 1986

Forside
Innhold
Fulltekst
Nr. 3 1986

Forside
Innhold
Fulltekst
Nr. 4 1986

Forside
Innhold
Fulltekst

Insekt-Nytt 1985: årgang 10
Nr. 1 1985

Forside
Innhold
Fulltekst
Nr. 2 1985

Forside
Innhold
Fulltekst
Nr. 3 1985

Forside
Innhold
Fulltekst
Nr. 4 1985

Forside
Innhold
Fulltekst

Insekt-Nytt 1984: årgang 9
Nr. 1 1984

Forside
Innhold
Fulltekst
Nr. 2/3 1984

Forside
Innhold
Fulltekst
Nr. 4 1984

Forside
Innhold
Fulltekst
 

Insekt-Nytt 1983: årgang 8
Nr. 1 1983

Forside
Innhold
Fulltekst
Nr. 2 1983

Forside
Innhold
Fulltekst
Nr. 3 1983

Forside
Innhold
Fulltekst
Nr. 4 1983

Forside
Innhold
Fulltekst

Insekt-Nytt 1982: årgang 7
Nr. 1 1982

Forside
Innhold
Fulltekst
Nr. 2 1982

Forside
Innhold
Fulltekst
Nr. 3 1982

Forside
Innhold
Fulltekst
Nr. 4 1982

Forside
Innhold
Fulltekst

Insekt-Nytt 1981: årgang 6
Nr. 1 1981

Forside
Innhold
Fulltekst
Nr. 2 1981

Forside
Innhold
Fulltekst
Nr. 3 1981

Forside
Innhold
Fulltekst
Nr. 4 1981

Forside
Innhold
Fulltekst

Insekt-Nytt 1980: årgang 5
Nr. 1 1980

Forside
Innhold
Fulltekst
Nr. 2 1980

Forside
Innhold
Fulltekst
   

Insekt-Nytt 1979: årgang 4
Nr. 1 1979

Forside
Fulltekst
Nr. 2 1979

Forside
Fulltekst
Nr. 3 1979

Forside
Fulltekst
Nr. 4 1979

Forside
Innhold
Fulltekst

Insekt-Nytt 1978: årgang 3
Nr. 1 1978

Forside
Fulltekst
Nr. 2 1978

Forside
Fulltekst
Nr. 3 1978

Forside
Fulltekst
 

Insekt-Nytt 1977: årgang 2
Nr. 1 1977

Forside
Fulltekst
Nr. 2 1977

Forside
Fulltekst
Nr. 3 1977

Forside
Fulltekst
 

Insekt-Nytt 1976: årgang 1
Nr. 1 1976

Forside
Fulltekst
Nr. 2 1976

Forside
Fulltekst